PORTFOLIO > Ontogeny

histology of attachment: placenta
histology of attachment: placenta
screenprint
26" x 40"
2013